• Dołącz do nas

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Barbastella barbastellus 

  mopek zachodni 

  Police - kanały PLH320015

  (fot. Michał Sykut)

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Opracowanie Planu Zadań Ochronnych

  Dorzecze Parsęty PLH32007

  (fot. Michał Mięsikowski)

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Nadzór środowiskowy dla przedsięwzięcia pn.

   "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku 

  Siedlce-Terespol, etap III - LCS Terespol"

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • Łabędzie krzykliwe Cygnus cygnus

  Jez. Rosnowskie

  (fot. Michał Mięsikowski)

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

 • GOBIO
  inwestycje w zgodzie z naturą

Usługi przyrodnicze

WYKONUJEMY:

 

Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze:

Wykonujemy badania z zakresu ichtiologii, ornitologii, herpetologii, entomologii, teriologii, botaniki i chiropterologii. Posiadamy niezbędny sprzęt oraz doświadczenie. Organizujmy wszelkie pozwolenia związane z wykonywanym zleceniem. Współpracujemy z ośrodkami naukowymi i jednostkami administracyjnymi na terenie całego kraju.

  

Opinie ornitologiczne i chiropterologiczne - termomodernizacja budynków

Jeżeli planujecie Państwo ocieplić budynki najpierw należy sprawdzić je pod kątem bytowania ptaków. Wykonamy ekspertyzę i w razie konieczności zaplanujemy kompensacje tak aby ptaki i ludzie mogli bezpiecznie żyć obok siebie.

 

Monitoringi ornitologiczne i chiropterologiczne dla elektrowni wiatrowych

Monitoringi ptaków i nietoperzy, bardzo szczegółowo z użyciem najnowocześniejszych metod i sprzętu.

 

Nadzory przyrodnicze

Wykonujemy nadzory przyrodnicze podczas realizacji inwestycji. Dopilnujemy aby zwierzętom, które znajdują się w zasięgu oddziaływania prac związanych z realizacją inwestycji nic niebezpiecznego się nie wydarzyło.

 

Kompensacje przyrodnicze

Jeżeli w obrębie planowanej inwestycji znajdują się siedliska cennych gatunków roślin i zwierząt i nie można ich ominąć. Zaplanujemy kompensacje przyrodniczą w taki sposób aby negatywne skutki związane z realizacją inwestycji dla środowiska przyrodniczego oraz koszty dla inwestora były minimalne.

 

Monitoringi porealizacyjne

Jeżeli Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zażądał wykonywania monitoringów przyrodniczych po zrealizowaniu inwestycji. Wykonamy je dla Państwa zgodnie ze wskazaniami RDOŚ.

 

Raporty oddziaływania na środowisko

Jeżeli planujecie inwestycje, pierwszym krokiem jest sprawdzenie terenu pod kątem przyrodniczym jeżeli nie ma przeciwwskazań drugim bardzo ważnym etapem  jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  Nie jest to możliwe bez profesjonalnie napisanego raportu oddziaływania danej inwestycji na środowisko. Jesteśmy w stanie napisać raport dla każdego rodzaju inwestycji

 

Karty informacyjne przedsięwzięć

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia należy dołączyć tzw. KIP (kartę informacyjną przedsięwzięcia). Wykonamy KIP dla każdego rodzaju przedsięwzięcia.

 

Operaty wodno-prawne

Operat wodno-prawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozowolenie wodno-prawne. Na podstawie operatu udziela się zezwolenia w drodze decyzji wydawanej przez organy administeacyjne. Decyzha pozowlenia wodnoprawnego zezwala m.in. szczegółowe korzystatnie z wód (odporwadzenia ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych), wykonywanie urzadzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty) oraz inne działania które mogą mieć wpływna stan wód i gospodarkę wodno-ściekową.

 

Inwentaryzacje drzew, plany nasadzeń.

Realizujamy inwenatryzacje drzewostanu z użyciem bardzo dokładnych odbiorników GSP (do 1 cm w terenie).  Zaplanujemy również nasadzenia kompensacyjne.

Ocena stanu ekologiczengo wód powierzchniowych - wskaźniki

 • Wskaźnik fitoplanktonowy IFPL
 • Wskaźnik okrzemkowy IO
 • Makrofitowy Indeks Rzeczny
 • Makrobezkręgowce bentosowe MMI_PL
 • Ichttiofauna - EFI+ lub/i IBI oraz LFI+ lub LFI-CEN (nowość!!!)

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.